Δευτέρα Ιουλ 13

Άρθρα

Ανάλυση Αποτελεσμάτων

Κάθε δάπεδο  παραμένει αντιολισθητικό εγγυημένα για τουλάχιστον 5 χρόνια και πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας σύμφωνα με τα standards BS 5395. Αυτό αποδεικνύεται από τις μετρήσεις που γίνονται με ειδικό μηχάνημα μέτρησης της ολισθηρότητας πριν και μετά την επεξεργασία.
 
 
 
Τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζουν μετρήσεις του ειδικού μηχανήματος αντιολίσθησης αναφορικά με την ολισθηρότητα του δαπέδου.


Μέτρηση χωρίς καμία επεξεργασία

Μέτρηση μετά απο λεπτομερή καθαρισμό

Μέτρηση μετά απο την αντιολισθητική επεξεργασία SLIPSTOP!


slipstop-video slipstop-leaflet sunergasia-slipstop

Ενδεικτικό Πελατολόγιο