Δευτέρα Ιουλ 13

Άρθρα

Είδη δαπέδων στα οποία γίνεται εφαρμογη SlipStop...

  • Πλακάκια
  • Μάρμαρα
  • Γρανίτες
  • Πέτρα
  • Τσιμέντο κ.α.
   


   
Αντιολισθητκή επεξεργασία σε Δάπεδα με Πλακάκια Κεραμικά & Πορσελάνης.
   


   
Αντιολιισθητική επεξεργασία επιφανειών από Μάρμαρα, Γρανίτες, Ψηφιδωτά.
   


   
Αντιολιισθητική επεξεργασία επιφανειών από Τσιμέντο , Μωσαικό, Πέτρα.
   


   
Αντιολισθητική Μόνωση - Προστασία για Μάρμαρα, Γρανίτες, Μωσαικά, κ.λ.π.
   

slipstop-video slipstop-leaflet sunergasia-slipstop

Ενδεικτικό Πελατολόγιο