ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Mobirise

 


Μετά από την αντιολισθητική εφαρμογή SLIPSTOP ΕΚΔΙΔΟΥΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ με το οποίο βεβαιώνεται ότι οι επεξεργασμένες επιφάνειες συμμορφώνονται με τα Διεθνή Πρότυπα Ασφάλειας Δαπέδων.

Το Πιστοποιητικό είναι απαραίτητο αποδεικτικό των μέτρων προστασίας που έχει λάβει ο φορέας που έχει την ευθύνη του χώρου, σε περίπτωση ατυχήματος.
Το μηχάνημα FSC2000 παρέχει γρήγορη και ακριβή μέτρηση του συντελεστή τριβής των δαπέδων.


SLIPSTOP HELLAS, ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 37, 10676, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 2130 10 60 70, ΚΙΝ: 6999 65 65 65, info@slipstop.gr

Start a website - Go here